Geo - Prizma

Preduzeće za geodetske usluge i konslating

,,nadhnuće je potrebno u poeZIJI KAO I U geoMETRIJI"

Geo – prizma već devet godina pruža sve vrste geodetskih usluga klijentima, koje su često nezaobilazni deo procedura u postupku legalizacije i uknjižbe objekata, kupoprodaje zemljišta, formiranja građevinskih parcela, urbanizma, preparcelacije i izgradnje.

katastarsko-topografski plan

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata, i granice katastarskih parcela.

Geodetsko Snimanje objekata

Radi uknjižbe, izdavanja upotrebne dozovole, sprovođenja postpupka legalizacije, u postupku dokazivanja vlasništva radi prodja, zakupa itd.

ozakonjenje objekata (legalizacija)

Izrada i podnošenje kompletne dokumentacije u postpuku legalizacije svih vrsta nelegalno izgrađenih objekata.

Ostale usluge

Osim što su neophodne našim kolegama građevinske struke, naše usluge su vrlo ćesto nezaobilazni deo procedura prilikom uknjižbe ili legalizacije objekata, urbanizma, kupoprodaje zemljišta preparcelacije i izgradnje.

Omeđavanje i preparcelacija

Obnova granica katastarske parcele (omeđavanje) je postupak obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu podataka važećeg premera koji je zvanično validan u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda.

Formiranje građevinskih parcela

Formiranje građevinske parcele predstavlja postupak kojim se od jedne ili više katastarskih parcela formira građevinska parcela, obeležavanjem na terenu i provođenjem odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru.

Izrada geodetskih planova

Za projektovanje objekta obavezna je izrada katastarsko-topografskog plana na kojem će se odvijati projektantski zahvati. Time je izbegnuto projektovanje na nedovoljno detaljnim ili neažurnim katastarskim planovima.

Stvari uvek padaju pod pravim uglom

Instrument final

TOTALNA STANICA


RUIDE R2

Untitled-3

GPS TOTALna Stanica


RUIDE X2

Instrument final

Nivelman 


RUIDE XX

 

nAJBOLJA REKLAMA JE ZADOVOLJAN KLIJENT

LIDL Srbija

Geodetski radovi : Obelžavanje, praćenje i nadzor izgradnje kompletne infrastrukture na teritoriji opštine Kruševac.

KRUNBERG & SCHUBERT

Geodetski radovi : Obeležavanje, praćenje i nadzor izgradnje kompletne infrastrukture na teritoriji opštine Kruševac.

JP Toplana Kruševac

Geodetski radovi na izradi topografskih planova – podloga za
projektovanje, kao i obelezavanje trasa radi postavljanje cevi.

Posetite nas

Kosančićeva 22

Radno vreme

07:00h - 15:00h

Nazovite nas

064 153 92 97