Aristotel je govorio da je znak obrazovanog čoveka potraga za preciznosnošću u svakoj vrsti stvari sve dok priroda tog polja to dopušta. Geo-prizma raspolaže najsavremenijim instrumentima u branši, neophodnih za izradu preciznih i kvalitetnih snimaka za potrebe naših klijenata.

Totalna Stanica


Ruide r2

Totalna stanica je osnovni alat svakog geodetskog biroa. Laserskim dužine i ugla sa tačnošću u milimetrima (Tačnost – 2mm+2ppm*D) omogućava detaljno snimanje tačaka koje su podloga za svaki geodetski projekat, kao 

GPS


Ruide x2 

GPS je najnovija reč tehnologije kada su geodetski instrumenti u pitanju. Svoj rad bazira na komunikaciji direktno sa jednim ili više satelita u orbiti i u odnosu na njihovu relativnu poziciju beleži koordinate za svaku tačku i time čini tim na terenu efikasniji.

Nivelir


Ruide xx

Nivelir je osnovini alat kada je merenje visine u pitanju, čest prizor na svakom gradilištu jer je se koristi prilikom izlivanja temelja, asfaltiranja puteva i ostalih radova. 

Svi instrumenti su atestirani od strane Direkcije za mere i dragocene metale.